Wolność finansowa – realna możliwość czy kolejna iluzja?

with Brak komentarzy
Franciszek Staniszewski

Czy wolność finansowa rzeczywiście jest możliwa do osiągnięcia, czy może jest kolejną dobrze sprzedawaną iluzją? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto wyjść od analizy potencjału dochodowego Kowalskich. I tu napotykamy pierwszą trudność. Ile tak naprawdę zarabia statystyczny Polak? Wg GUS średnia dochodów w naszym kraju wynosi nieco ponad 4000 zł miesięcznie. Jest to jednak średnia arytmetyczna, której nie zarabia prawie 70% Polaków. Jak to możliwe? Do obliczenia średniej brane są pod uwagę zarówno dochody najniżej zarabiających, jak też i tych, którzy zarabiają miliony złotych w skali roku. Ponadto średnia arytmetyczna obliczana jest z kwot brutto, co oznacza, że jest powiększona o różnego rodzaju narzuty i daniny na rzecz państwa. A to jeszcze bardziej komplikuje nasze wyobrażenie o dochodach Polaków.

Istnieje jeszcze jeden wskaźnik definiujący potencjał dochodowy użytkownika pieniądza. Mam na myśli medianę dochodów, która w Polsce wynosi około 3000 zł miesięcznie. Oznacza to, że połowa zatrudnionych zarabia poniżej tej kwoty oraz, że druga połowa otrzymuje płace powyżej tej sumy. Możemy więc przyjąć, że realnie Kowalski co miesiąc dysponuje kwotą 3000 zł.

To dużo czy mało? Co z tą kwotą można zrobić? Czy w obliczu kłopotów ZUS-u i w perspektywie zagrożenia wypłaty przyszłych emerytur, Kowalski ma szanse zbudować dostatnią przyszłość na bazie comiesięcznych zarobków?

Przykład:

Załóżmy, że nasz Kowalski jest mistrzem konsekwencji i potrafi przez całe swoje zawodowe życie z kwoty 3000 zł zaoszczędzić co miesiąc 250 zł. Załóżmy też, że zaoszczędzoną kwotę regularnie inwestuje przez 35 lat na 8% a średnia inflacja w tym okresie wynosi tylko 3% rocznie.

Okazuje się, że w tak niezwykle sprzyjających warunkach, Kowalski jest w stanie wygenerować ze swojej inwestycji zaledwie 285 206,54 zł. Gdyby to był bankowy produkt inwestycyjny, to po potrąceniu 19% podatku Belki pozostałoby Kowalskiemu 205 289,02 zł.

Bijmy wielkie brawa bohaterowi naszego przykładu! Przecież tak rygorystycznego planu inwestycyjnego nie wykona 90% zarabiających. Nasz przykładowy Kowalski znalazł się w grupie osób uprzywilejowanych, ponieważ ponad 60% Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Ale czy nasza radość nie jest przedwczesna? Z kwoty 205 289,02 zł można wygenerować 5% rentę wieczną zaledwie w wysokości 855,37 zł miesięcznie. Można też przez 20 lat pobierać na początku każdego miesiąca 1.349,20 zł renty kapitałowej aż do wyczerpania kapitału – przy założeniu, że kapitał w okresie wypłacania renty (20 lat) będzie pracował na 5%.

Czyż nie jest to przerażający obraz? Kowalski przez całe swoje zawodowe życie potrafił dużą część dochodu konsekwentnie oszczędzać i skutecznie inwestować. Efektem tego trudu jest spadek standardu życia w okresie emerytalnym do 1/3 pierwotnych dochodów! Czy to jest ten wymarzony finansowy sukces? Czy chciałbyś się znaleźć na miejscu Kowalskiego po przepracowaniu 35 – 40 lat? A przecież większość Polaków będzie w o wiele gorszej sytuacji! Dlaczego?

  • Bo zarabiają mniej niż Kowalski z naszego przykładu.
  • Bo nie są mistrzami konsekwencji i nie odłożą co miesiąc 250 złotych w okresie kilkudziesięciu lat.
  • Bo nie mają umiejętności regularnego inwestowania na 8 i więcej procent.
  • Bo nie potrafią stworzyć i obliczyć nawet tak prostego planu inwestycyjnego z powodu braku wiedzy i umiejętności finansowych.
  • Bo szansa, że inflacja na przestrzeni 30 – 40 lat będzie tak niska jest bliska zeru.

Czy jest w takim razie jakieś dobre rozwiązanie dla kilkudziesięciu milionów Kowalskich znad Wisły? Oczywiście, że tak. Rozsądek podpowiada, że jedynym wyjściem jest inwestowanie w rozwój swoich kompetencji po to, aby budować swoją zamożność w oparciu o strategie o ponadstandardowej efektywności.

Popatrz, aby zostać dobrym lekarzem, musisz ukończyć sześcioletnie studia, odbywać staże, robić specjalizacje, dużo się uczyć i przez wiele lat praktykować. Podobnie, aby zostać mistrzem sportu, musisz mieć swojego trenera oraz cały sztab fachowców pracujących razem z Tobą na Twój sukces. I to jest dopiero początek drogi do sukcesu, ponieważ Tobie pozostanie jeszcze wieloletni i żmudny trening. A muzycy? Czy wiesz ile godzin poświęcają na grę zawodowi muzycy? Ignacy Paderewski ćwiczył nawet po osiem godzin dziennie! W podróży pociągiem „grał” na specjalnej ślepej klawiaturze, aby utrzymać wirtuozowską formę. Malcolm Gladwell w książce zatytułowanej Poza schematem ujawnia wyniki swoich badań. Okazuje się, że aby osiągnąć sukces na poziomie światowym, musisz w swojej dziedzinie przepracować minimum 10 tysięcy godzin w ciągu maksymalnie 10-ciu lat! I to wcale nie gwarantuje Ci osiągnięcia sukcesu.

Jeżeli myślisz, że finanse stanowią wyjątek od wyżej opisanej reguły, to jesteś w błędzie. Zauważ, że nikt nas nie uczył posługiwania się pieniędzmi. W dorosłym życiu kopiujemy mniej lub bardziej bezmyślnie nawyki finansowe swoich rodziców. Prawda jest taka, że ogromna większość użytkowników pieniądza, to analfabeci finansowi i nie jest to określenie wartościujące. Tak po prostu jest. Prawdziwy dramat, bo mamy za sobą studia, tytuły magistrów i doktorów, ale nie potrafimy liczyć, nie mamy umiejętności zdobywania podstawowego dobra, od którego bardzo mocno zależy jakość naszego życia. Być może czas już się obudzić z tej iluzji i przestać naiwnie myśleć, „że jakoś to będzie”. Warto uczciwie spojrzeć sobie w oczy, przyznając się do braku kompetencji w dziedzinie finansów. Oczywiście, o ile nasza przyszłość oraz przyszłość naszych bliskich jest dla nas ważna.

Albert Einstein jest autorem znanej definicji szaleństwa, która brzmi:

Szaleństwem jest robić coś jak dotychczas i oczekiwać innych efektów. 

Wczytaj się dobrze w powyższe słowa. Jeżeli chcesz zmienić skutki, musisz pracować nad przyczynami. Harv Eker w swojej książce Bogaty, albo biedny po prostu różni mentalnie napisał, że jeżeli chcesz zmienić owoce, musisz zmienić korzenie. Zmianę swojego życia, zmianę osiąganych efektów finansowych należy zacząć od zmiany samego siebie. A zmiana możliwa jest tylko DZISIAJ, ponieważ jutro jest projekcją wyobraźni, jutro jest zawsze przed Tobą i nie masz do niego dostępu. Zmieniać, czyli DZIAŁAĆ możesz tylko TERAZ! Jeżeli odłożysz tę grę do jutra, zaczynasz się mamić iluzją: że kiedyś, że może, że zrobisz to jeżeli.. etc.

Na podstawie ponad 20-letniego doświadczenia w branży finansowej i w biznesie, określiłem cztery główne obszary mające decydujący wpływ na osiąganie sukcesu finansowego. To właśnie te cztery obszary musisz poznać i zgłębić, aby zdobyć finansową wolność. To właśnie w tych czterech obszarach znajdują się korzenie Twojego finansowego powodzenia:

  1. Kształtowanie właściwych nawyków – przez większość naszego życia funkcjonujemy głównie na tzw. autopilocie. Działamy i reagujemy automatycznie, realizując nawykowe programy naszego umysłu. Duża część nawyków jest nieświadoma i nieproduktywna. Stanowi balast oraz ogromną przeszkodę w realizowaniu również celów finansowych. Zwróć uwagę, że dzieci zamożnych rodziców o wiele łatwiej osiągają finansowy sukces. Czy są mądrzejsze? Niekoniecznie. Po prostu nieświadomie kopiują produktywne zachowania swoich rodziców. To dlatego R. Kiyosaki napisał, że bogactwo jest chorobą przenoszoną drogą płciową. Jeżeli pochodzisz z rodziny, w której doświadczano biedy, musisz włożyć większy wysiłek w pracę nad stworzeniem nawyków wspierających budowanie zamożności. Jeżeli chcesz mieć umysł po swojej stronie a nie przeciwko sobie, musisz wreszcie postawić na swój własny rozwój i rozpocząć pracę od usuwania ograniczających przekonań.
  2. Sprecyzowanie dobrze przemyślanej strategii życia – aby osiągnąć finansowy sukces, musisz jasno zdefiniować czym jest dla Ciebie sukces, w jaki sposób będzie mógł go osiągnąć, jakie będą kolejne kroki w jego osiąganiu, czym będziesz mierzyć etapy, na których się aktualnie znajdujesz oraz co będzie świadczyło o tym, że już jesteś u celu? Jeżeli nie posiadasz planu finansów całego swojego życia, szanse na osiągnięcie sukcesu finansowego są bardzo nikłe. Większość ludzi planuje drobiazgowo każde święto, każdą imprezę – często z wielotygodniowym wyprzedzeniem. To bardzo dobrze, ale o zgrozo co najmniej 95% ludzi nie posiada planu finansów całego życia! A czym się kończy życie bez celu, bez planu, bez jasno zdefiniowanej intencji? Najczęściej biedą! Nasze życie składa się z wielu etapów. Na każdym z nich są inne priorytety, inne cele oraz inne możliwości finansowe. Twoje życie jest zbyt ważne, aby pozostawić je całkowitemu przypadkowi! Nie musisz zaglądać do domów opieki, aby to zrozumieć. Wiele z tych smutnych historii, które opowiedzą pensjonariusze różnego rodzaju przytułków, nie musiała się wydarzyć. Jeszcze inny przykład na temat wagi planowania: – Czy wsiadłbyś do samolotu, którego pilot nie wie gdzie leci? Aby bezpiecznie podróżować samolotem, musisz mieć kompetentną i odpowiedzialną załogę. Piloci, nawigatorzy i służby naziemne muszą dysponować precyzyjnie zdefiniowanym planem lotu i współpracować w trakcie jego realizacji. Budując bezpieczeństwo finansowe, zmierzając do finansowego sukcesu, musisz mieć profesjonalny plan osiągania celów finansowych.
  3. Używanie nowoczesnych narzędzi – mam na myśli używanie narzędzi dopasowanych do aktualnego stopnia zaawansowania branży finansowej. Będą to zarówno narzędzia do zarządzania finansami osobistymi lub firmowymi oraz narzędzia służące do precyzyjnego liczenia. Jeżeli Twoim celem jest sukces finansowy, musisz dokonać wyboru właściwych narzędzi, nauczyć się ich obsługi oraz używać ich na co dzień. Aby uzmysłowić sobie, na jak bardzo elementarnym poziomie zaawansowania jest większość użytkowników pieniądza w Polsce, zadajmy pytania: – Czy potrafisz zarządzać finansami i czy zarządzasz nimi systematycznie? Jakich znasz narzędzia, które tym celom służą i jakich narzędzi używasz? Każdy menedżer wie, że jeżeli nie zarządza zespołem swoich pracowników, to efekty ich pracy są żadne. Jeżeli Ty nie zarządzasz swoimi pieniędzmi, to właśnie dlatego ich nie masz, albo też masz z nimi dużo kłopotów. A jaka jest polska szkoła liczenia? Najczęściej Polacy liczą na „oko”. Szacujemy, rzucamy przypadkowe liczby z głowy, które wydają się nam prawdopodobne. A cały świat zachodni po prostu dokonuje precyzyjnych obliczeń. Dlatego bardzo często przegrywamy gospodarcze współzawodnictwo z przedsiębiorcami z krajów o wyższej świadomości finansowej. I jeszcze jedna użyteczna metafora: wyobraź sobie, że rozpoczynasz budowę domu. Wynajmujesz ekipę budowlańców, którzy przychodzą do pracy z połamanymi narzędziami. Oczywiście można murować gołą dłonią, ale trudno będzie bez sprawnej przecinarki tarczowej przeciąć płytę z gresu, prawda? Jak sądzisz, czy w tych warunkach można szybko i z wysoką jakością zbudować dom? Nie sądzę. A jak jest w Twoich finansach? Czy nie dałeś się złapać na lep marzeń o pięknie brzmiącej „wolności finansowej” bez zaawansowanej wiedzy, optymalnych narzędzi i profesjonalnych umiejętności?
  4. Opanowanie niezbędnych umiejętności – w finansach, tak jak w każdej dziedzinie życia należy zdobywać wiedzę, trenować umiejętności i dbać o utrzymanie formy. Znajomość nut i dostęp do fortepianu jeszcze nie oznacza, że potrafisz pięknie zagrać betowenowską Bagatelę a-moll Dla Elizy. Podobnie posiadanie zaawansowanej wiedzy finansowej i doskonałych narzędzi nie zapewni Ci jeszcze osiągnięcia finansowego sukcesu. Umiejętności są tym, co wiedzę transformuje w zaplanowany efekt. Umiejętność w działaniu dopiero materializuje nasze marzenia. Dzięki umiejętnościom, to co potencjalne staje się tym co realne i doświadczalne. Przez wiele lat prowadzenia zauważyłem, że Uczestnicy przyjeżdżają głównie po wiedzę. W Polsce nastawieni jesteśmy na zdobywanie informacji, ale dopiero trening umiejętności pozwala na dobre przygotowanie do odnoszenia sukcesów.

Na zakończenie raz jeszcze zachęcam Ciebie do aktywności. Pamiętaj, że wiedza bez jej wdrożenia jest martwa – jest tylko opinią, poglądem autora. Aby osiągnąć finansowy sukces musisz działać! Wolność finansowa jest tym co się ciągle zdobywa. Wolności finansowej nie możesz mieć raz na zawsze. Podpowiedzi, inspiracje i zalecenia, które przekazałem w tym artykule wymagają wykonywania konkretnych działań w realnym świecie. Aby to ułatwić, przygotowałem zestawy pomocnych narzędzi wraz z instrukcjami w formie szkoleń online.

W zarządzaniu finansami osobistymi, które ściśle łączy się z obszarami nr 1 i nr 2 tego artykułu, pomocny jest pakiet narzędzi pod nazwą Analizator Przepływów Finansowych ver. 3.51. Zwróć uwagę, że zawiera on trwającą 2-godz. i 10 min. filmową instrukcję pt.: Jak możesz łątwo uporządkować swoje finanse i osiągnąć finansowy sukces, korzystając z Analizatora Przepływów Finansowych?  Potrzeby opisane w pkt. 3 i 4 tego artykułu najłatwiej zrealizujesz poprzez udział w 30-dniowym kursie online zatytułowanym: Jak w ciągu 30 dni opanować umiejętności finansowe na poziomie eksperckim posługując się kalkulatorem finansowym HP 10BII?

Aby przejść do opisu tych unikalnych narzędzi, z których korzystają już setki zadowolonych Klientów i postawić swój pierwszy krok na drodze do finansowej wolności, Kliknij w tytuł TERAZ:

Analizator Przepływów Finansowych w wersji 3.53B 30-dniowy kurs obsługi kalkulatora finansowego HO 10BII

fs

Życzę wielu sukcesów i do zobaczenia
już za chwilę w wybranych kursach,

Franciszek Staniszewski

WAŻNE! Jeżeli chcesz otrzymać dostęp do większej ilości wartościowych materiałów edukacyjnych z obszaru finansów, biznesu oraz inwestycji, zapisz się na listę subskrybentów bezpłatnego Newslettera.

Dla nowych Czytelników przygotowałem pakiet powitalny o wartości 50,00 PLN – zupełnie za Darmo! Aby zdobyć ten pakiet, KLIKNIJ przycisk:

 

Zostaw Komentarz